Wat houdt de studie in?

Ik ben zorgverlener

Wat houdt de studie in?

Het HSG is naast een diagnostische tubatest ook een middel om zwangerschapskansen te verbeteren. De H2Olie-Timing studie is een vervolg op de H2Olie studie (Dreyer et al, Oil-based or water-based contrast for hysterosalpingography in infertile women. N Engl J Med may 2017. PMID: 28520519). In het artikel van Dreyer is gezien dat het HSG met oliecontrast tot significant meer zwangerschappen leidt dan het HSG met watercontrast in vrouwen met onbegrepen subfertiliteit. Het is echter niet duidelijk op welk moment het HSG gedaan zou moeten worden bij deze groep patiënten: sommige klinieken doen laagdrempelig aansluitend aan het OFO het HSG, andere klinieken doen dit na 6 maanden expectatief beleid alvorens te starten met IUI. De huidige NVOG-richtlijn noemt het HSG helemaal niet bij onbegrepen subfertiliteit.

Met deze studie willen we kijken of er een verschil in tijd-tot-zwangerschap is wanneer we het HSG uitvoeren bij idiopathisch subfertiele paren direct na het OFO in vergelijking met na 6 maanden expectatief beleid. Ook zullen we een kostenanalyse uitvoeren.

Hiertoe kunnen patiënten tijdens het OFO geïncludeerd worden. Zij zullen randomiseren voor direct óf na 6 maanden HSG met oliecontrast (Lipiodol®). De interpretatie van het HSG en indicatie tot operatief ingrijpen verloopt zoals gebruikelijk. Het geplande beleid en het HSG (zowel procedure als interpretatie) worden op het eCRF ingevuld. De patiënte krijgt na 6 en 12 maanden een vragenlijst om de genoten behandelingen en de productiviteitsverlies in kaart te brengen ten behoeve van een kostenanalyse.

Patiënten krijgen op het moment van follow-up (12 maanden na randomisatie) per mail een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Wanneer een patiënte zwanger is op het moment van follow-up zal zij 10 maanden na de ELM nogmaals een vragenlijst krijgen om de zwangerschapsuitkomsten op te vragen.