Patient-Wat houdt de studie in?

Ik ben patient

Wat houdt de studie in?

Achtergrond van het onderzoek
Een baarmoedercontrastfoto of HSG (hysterosalpingogram) is een foto van de baarmoederholte en eileiders waarmee de doorgankelijkheid van de eileiders wordt getest. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat het beste moment is voor het verrichten van een HSG bij vrouwen met een onvervulde kinderwens. Onze gedachte is dat het verrichten van een HSG tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek mogelijk leidt tot meer zwangerschappen en mogelijk ook sneller zorgt voor een zwangerschap in vergelijking met een HSG 6 maanden na het vruchtbaarheidsonderzoek, wat resulteert in minder noodzakelijke vruchtbaarheidsbehandelingen en minder hoge zorgkosten. We vergelijken daarvoor de zwangerschapsresultaten van twee groepen: vrouwen die tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek een HSG krijgen en vrouwen die een HSG na het vruchtbaarheidsonderzoek krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit onderzoek?
U kunt aan dit onderzoek deelnemen als u tussen de 18 en 38 jaar bent, een jaar of langer een onvervulde kinderwens heeft en een vruchtbaarheidsonderzoek heeft doorlopen.

Indien bekend is dat uw partner een zeer slechte zaadkwaliteit heeft of dat de vooraf kans groot lijkt dat u zieke eileiders heeft, dan kan dat een reden zijn om u niet mee te laten doen aan dit onderzoek.

Wat betekend deelname voor u?
Indien u mee wilt doen aan dit onderzoek dan wordt door loting bepaald in welke behandelgroep u terecht komt:

–  Groep 1: vrouwen die tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek een HSG met olie contrast krijgen óf;

–  Groep 2: vrouwen die een HSG met olie contrast 6 maanden na het vruchtbaarheidsonderzoek krijgen

Indien u loot voor een HSG tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek zal de afspraak worden ingepland in uw eerstvolgende cyclus. Indien u loot voor een HSG na 6 maanden na het vruchtbaarheidsonderzoek, zal er na 6 maanden contact met uw opgenomen worden, indien u dan niet zwanger bent zal de afspraak voor het HSG ingepland worden. Tevens ontvangt u 2 keer een vragenlijsten per mail (6 en 12 maanden na de loting) over eventueel zorggebruik en werkverzuim. 12 maanden na de loting zal opnieuw contact met u opgenomen worden om te informeren naar eventuele zwangerschap(pen) en/of eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen.