Patient-Wat houdt de studie in-h2olie2?

Ik ben patient

Wat houdt de studie in?

Achtergrond van het onderzoek
Dit onderzoek vergelijkt twee typen contrastmiddelen die bij een HSG kunnen worden gebruikt. Het ene middel is een contrastmiddel op waterbasis en het andere middel is een contrastmiddel op oliebasis.

Vroeger was het doorspoelen van de eileiders door middel van een HSG een standaard onderdeel van het vruchtbaarheidsonderzoek. Op dit moment staat dit niet meer zo in de landelijke gynaecologie-richtlijn. Een recent groot onderzoek (de H2Olie studie) heeft echter laten zien dat bij vrouwen met een onvervulde kinderwens tussen de 18 en 39 jaar met een regelmatige cyclus en een laag risico op eileiderziekte, een HSG met olie contrast 10% meer kans op een doorgaande zwangerschap geeft dan bij het gebruik van water contrast. In de huidige richtlijn staat op dit moment het advies om alleen een HSG te maken in het geval dat er een verhoogd risico eileiderziekte is, door bijvoorbeeld een doorgemaakte chlamydia infectie (of een andere seksueel overdraagbare aandoening), een buikoperatie of endometriose in uw medische voorgeschiedenis. Het is echter onbekend of olie contrast ook een verhoogde kans op een zwangerschap geeft bij vrouwen ouder dan 38 jaar, met een onregelmatige cyclus of met een verdenking op niet doorgankelijke eileiders. Deze vrouwen werden namelijk uitgesloten van deelname aan de H2Olie studie en bij die vrouwen wordt nu nog standaard water contrast bij een HSG gebruikt. Daarom vergelijken we in dit onderzoek (de H2Olie-2 studie) twee typen contrastmiddelen, olie contrast en water contrast, die bij een HSG kunnen worden gebruikt bij vrouwen die ouder zijn dan 38 jaar, een onregelmatige cyclus hebben en een verdenking hebben op niet doorgankelijke eileiders. Door loting wordt bepaald of u een HSG met olie of met water contrastmiddel krijgt.

Wanneer komt u in aanmerking voor dit onderzoek?
U kunt aan dit onderzoek deelnemen als u een jaar of langer een onvervulde kinderwens heeft, een vruchtbaarheidsonderzoek heeft doorlopen en er sprake zou kunnen zijn van verhoogd risico op eileiderziekte (bijvoorbeeld door een chlamydia infectie (of andere SOA), een buikoperatie of endometriose in uw medische voorgeschiedenis) óf een onregelmatige cyclus (minder dan 8 menstruaties per jaar) óf een leeftijd boven de 38 jaar. Indien bekend is dat uw partner een zeer slechte zaadkwaliteit heeft, dan kan dat een reden zijn om u niet mee te laten doen aan dit onderzoek.

Wat betekend deelname voor u?
Indien u mee wilt doen aan dit onderzoek dan wordt door loting bepaald in welke groep u terecht komt:

  • Groep 1: vrouwen die een HSG met olie contrast krijgen óf;
  • Groep 2: vrouwen die een HSG met water contrast krijgen

De loting voor het type contrast zal plaatsvinden vóór het HSG, u hoort dan direct voor welk type contrast u heeft geloot. U merkt, als patiënte, geen verschil tussen de verschillende typen contrastmiddelen.

Tevens ontvangt u één keer een vragenlijst per mail (6 maanden na de loting) over eventueel werkverzuim. Tevens zal er 6 maanden na de loting opnieuw contact met u opgenomen worden (per mail of telefoon) om te informeren naar eventuele zwangerschap(pen) en/of eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen.