Patient-Ik wil niet (meer) meedoen

Ik ben patient

Ik wil niet (meer) meedoen

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. De arts-onderzoeker kan u meer vertellen over de behandelingsmogelijkheden die er zijn en de voor- en nadelen daarvan. Als u niet wilt meedoen, zal uw behandelend arts de verdere behandeling met u bespreken en hoeft u niets te doen.

Doet u wel mee aan het onderzoek? Ook dan kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. Uw behandelend arts zal dan met u de verdere behandeling bespreken. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het onderzoek bekend is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen.