Includeren

Ik ben zorgverlener

Includeren

Randomiseren
Randomisatie gaat via Castor: www.data.castoredc.com
Vul na het randomiseren ook direct het tweede tabblad, ‘baseline characteristics’ in!

Populatie
Subfertiele vrouwen die het OFO ondergaan 18 t/m 38 jaar, met regelmatige cyclus en zonder risicofactoren voor tubapathologie.

Inclusie

  • 18 t/m 38 jaar.
  • Spontane cyclus.
  • Laag risico op tubapathologie op basis van voorgeschiedenis.

Exclusie

  • Endocriene stoornis (PCOS, diabetes, hyperthyreoïdie, hyperprolactinemie – uitzondering goed gereguleerde hypothyreoïdie (TSH bij OFO 0.1-2.5mIU/l).
  • Ovulatiestoornis (minder dan 8 menstruaties per jaar).
  • Jodiumallergie.
  • Mannelijke subfertiliteit (VCM <3×10^6 spermatozoa/ml).
  • Geen informed consent.