h2olie2-Wat houdt de studie in?

Ik ben zorgverlener

Wat houdt de studie in?

Het HSG is naast een diagnostische tubatest ook een middel om zwangerschapskansen te verbeteren. De H2Olie-Timing studie is een vervolg op de H2Olie studie (Dreyer et al, Oil-based or water-based contrast for hysterosalpingography in infertile women. N Engl J Med may 2017. PMID: 28520519). In het artikel van Dreyer is gezien dat het HSG met oliecontrast tot significant meer zwangerschappen leidt dan het HSG met watercontrast in vrouwen met onbegrepen subfertiliteit. In dit onderzoek zijn echter drie grote groepen vrouwen geëxcludeerd: Vrouwen van 39 jaar of ouder, vrouwen met oligomenorroe (minder dan 8 menstruaties per jaar) en vrouwen met een hogere verdenking op tubapathologie op basis van de anamnese.

De H2Olie-2 studie is opgezet om juist bij deze groepen vrouwen ook te onderzoeken of het HSG met oliecontrast de zwangerschapskansen vergroot in vergelijkingen met het HSG met watercontrast.

Patiënten kunnen geïncludeerd worden wanneer zij volgens de lokale richtlijnen in aanmerking komen voor een HSG. Ze zullen randomiseren voor een HSG met waterhoudend contrast (Visipaque®) of oliehoudend contrast (Lipiodol®). Het HSG zelf verloopt volgens normaal protocol. De interpretatie van het HSG en indicatie tot operatief ingrijpen verloopt zoals gebruikelijk. Het geplande beleid en het HSG (zowel procedure als interpretatie) worden op het eCRF ingevuld.

We vragen patiënten om na het HSG een pijnscore aan te geven (VAS), en 6 maanden na het HSG krijgen ze een vragenlijst over vruchtbaarheidsbehandelingen, zwangerschappen en productiviteitsverlies.