h2olie2-SAE melden

Ik ben zorgverlener

SAE melden

De meldformulieren voor SAE’s zijn te vinden op Castor www.castoredc.nl

Log in voor de juiste studie, selecteer je patiënt en ga naar ‘reports’. Klik op de blauwe knop ‘Add a report’, selecteer het report ‘Serious adverse event_ENG’ en klik dan op ‘Create’.